Uzaq təyinatlı qatarlarında gediş haqqı tarifləri - Bakı-Xarkov qatarı

  

Gediş tarixləriXarkovKrasnıy LimanQorlovkaTaqanroq
PLKPPLKPPLKPPLKP
01.03.14-06.03.14 78,01 108,67 73,25 101,89 69,58 96,71 59,85 82,43
07.03.14-10.03.14 87,61 123,45 82,85 116,66 79,17 111,49 68,75 96,11
11.03.14-24.04.14 78,01
 108,67 73,25 101,89 69,58 96,71 59,85 82,43
25.04.14 87,61
 123,45 82,85 116,66 79,17 111,49 68,75 96,11
26.04.14-30.04.14 88,03 123,79
 83,15 116,90 79,37 111,65 68,75 96,11
01.05.14-07.05.14 86,62 121,56 82,15 115,33 78,71 110,60 68,75 96,11
08.05.14-09.05.14 61,64 83,31 57,18 77,08 53,73 72,35 45,58 60,68
10.05.14-11.05.14 88,33 124,36 83,36 117,31 79,51 111,92 68,75 96,11
12.05.14-29.05.14 78,73 109,59 73,77 102,54 69,92 97,14 59,85 82,43
30.05.14-10.06.14 88,33 124,36 83,36 117,31 79,51 111,92 68,75 96,11
11.06.14-09.07.14 88,37 124,59 83,39 117,47 79,53 112,02 68,75 96,11
10.07.14-05.08.14 89,28 125,79 84,04 118,31 79,96 112,59 68,75 96,11

 

Gediş tarixləriRostovKuşevkaTixoretskayaMineral. Vodı
PLKPPLKPPLKPPLKP
15.02.14-06.03.14 56,40 77,62 53,86 73,81 50,29 68,96 39,45 54,36
07.03.14-10.03.14 64,62 90,24 61,37 85,37 57,11 79,46 44,37 61,92
11.03.14-24.04.14 56,40
 77,62 53,86 73,81 50,29 68,96 39,45 54,36
25.04.14-07.05.14 64,62 90,24 61,37 85,37 57,11 79,46 44,37 61,92
08.05.14-09.05.14 43,23 57,56 41,81 55,43 39,36 52,28 31,57 42,35
10.05.14-11.05.14 64,62 90,24 61,37 85,37 57,11 79,46 44,37 61,92
12.05.14-29.05.14 56,40
 77,62 53,86 73,81 50,29 68,96 39,45 54,36
30.05.14-14.09.14 64,62 90,24 61,37 85,37 57,11 79,46 44,37 61,92

 

Gediş tarixləriProxladnayaMozdokQudermesMahaçkala
PLKPPLKPPLKPPLKP
15.02.14-06.03.14 36,19 49,78 33,41 47,36 30,84 42,56 25,58 35,27
07.03.14-10.03.14 40,41 56,27 38,28 53,32 34,02 47,46 27,73 38,56
11.03.14-24.04.14 36,19 49,78 33,41 47,36 30,84 42,56 25,58 35,27
25.04.14-07.05.14 40,41 56,27 38,28 53,32 34,02 47,46 27,73 38,56
08.05.14-09.05.14 29,42 39,45 28,19 37,88 25,74 34,77 22,15 30,04
10.05.14-11.05.14 40,41 56,27 38,28 53,32 34,02 47,46 27,73 38,56
12.05.14-29.05.14 36,19 49,78 33,41 47,36 30,84 42,56 25,58 35,27
30.05.14-14.09.14 40,41 56,27 38,28 53,32 34,02 47,46 27,73 38,56